Object.isSealed()

Object.isSealed() - перевіряє чи являється об'єкт запечатаним.

Синтаксис:

Object.isSealed( obj )

Параметри:

obj - об'єкт який необхідно перевірити.

Опис:

Повертає true, якщо об'єкт є запечатаний, інакше повертає false. Об'єкт є запечатаним, якщо він є не розширюваним. Об'єкт запечатати можна за допомогою метода Object.seal().

Приклад:

var b={}; t=Object.isSealed(b); alert(t); //false, об'єкт не запечатаний Object.seal(b); t=Object.isSealed(b); alert(t); //true, об'єкт запечатаний