String.at()

at() - повертає символ за вказаним індексом.

Синтаксис:

string.at( index );

Параметри:

string - рядок, об'єкт String.

index - число яке вказує індекс символа яке необхідно повернути. Якщо число від'ємне тоді повертається з кінця довжини рядка на вказане число.

Опис:

at() метод об'єкта String який повертає рядок (символ), який складається з однієї одиниці коду UTF-16 за вказаним індексом.

Якщо параметри index вказано від'ємне число тоді це еквівалентно String.length-index.

Метод at() входить у специфікацію ES2022.

Приклад:

var s='JavaScript'; alert( s.at(2) ); // 'v' console.log( s.at(0) ); // 'J' //аналог console.log( s[0] ); //'J' var s='Lviv'; alert( s.at(-1) ); //'v' //є аналогом alert( s[s.length-1]); //v