String.trimLeft()

String.trimLeft() - видаляє пробіли на початку (зліва) рядка.

Синтаксис:

str.trimLeft()

Опис:

trimLeft() метод об'єкту String який не змінює самого рядка, а повертає новий рядок в якому видалені пробіли (пробіли, табуляція, нерозривні пробіли, LF,CR)на початку рядка.

Цей метод відсутній у старих браузерах, але його можна замінити методом replace. Функція аналог методу trimLeft() для старих бравзерів:

function trimL(s){ return s.replace( /^s+/,'' ); }

Для того щоб видалити пробіли лише в кінці або спочатку і в кінці рядка використовують String.trimRight() або String.trim().

Приклад:

var s=" JavaScript - trimLeft() "; x=s.trimLeft(); alert('*'+x+'*'); //"JavaScript - trim() "