String.includes()

String.includes() - визначає чи знаходиться один рядок в іншому рядку.

Синтаксис:

str.includes( searchString [, position])

Параметри:

searchString - рядок який потрібно знайти.

position - не обов'язковий параметр. З якої позиції починати.

Опис:

includes() метод об'єкту String який дозволяє визначити чи знаходиться один рядок в іншому і повертає true або false.

Даний метод підтримують не усі браузери. А у Firefox у деяких версія цей метод називається contains().

Приклад:

var s="Javascript мова програмування javascript"; alert(s.includes("Javascript")); //true