String.contains()

String.contains() - визначає чи знаходиться один рядок в іншому рядку.

Синтаксис:

str.contains( searchString);

Параметри:

searchString - рядок який потрібно знайти.

Опис:

contains() - метод об'єкту String який дозволяє визначити чи знаходиться один рядок в іншому і повертає true або false.

Даний метод підтримують не усі браузери. А у деяких браузерах цей метод називається includes().

Якщо метод contains браузер не підтримує то цей метод можна замінити банальним пошуком у рядку. Функція аналогу методу contains:

function contains(it){ return this.indexOf(it) !=-1; };

Приклад:

var s="Javascript мова програмування javascript"; if(s.contains) alert(s.contains("Javascript")); //true else alert('Ваш браузер не підтримує метод String.contains()');