String.replaceAll()

String.replaceAll() - замінює всі символи у рядку

Синтаксис:

str.replaceAll(substr, newSubStr); str.replaceAll(substr, replacerFunction); str.replaceAll(regexp, newSubStr); str.replaceAll(regexp, replacerFunction);

Параметри:

str - текстовий рядок.

substr - рядок, який потрібно замінити на newSubStr.

newSubStr - рядок який замінює підрядок, вказаний зазначеним regexp або substr.

regexp - регулярний вираз з глобальним прапором g. Збіги замінюються на newSubstr або значення, що повертається вказаним replacerFunction.

RegExp без глобального ("g") прапорця видасть TypeError: "replaceAll повинен бути викликаний глобальним RegExp".

replacerFunction - функція, яка викликається щоб створити новий підрядок, який буде використовуватися для замінити regexp або substr.

Опис:

replaceAll() метод об'єкту String який повертає новий рядок з якому виконані зміни символів у рядку.

Метод доданий у специфіку ES2021, тому старі браузери не підтримують.

Приклад:

var s='Пвиклад воботи'; var s2=s.replaceAll('в','р'); alert(s2); var s='JavaScript'; var res=s.replaceAll(/a/g,'A'); alert(res); var s='JavaScript - programming language'; var res=s.replaceAll(/a/g, function(match){return '['+match.toUpperCase()+']';}); alert(res);