String.startsWith()

String.startsWith() - визначає чи починається рядок з символів другого рядка.

Синтаксис:

str.startsWith( searchString[, position])

Параметри:

searchString - символи які потрібно шукати.

position - не обов'язковий параметр. Вказується з якої позиції починати пошук.

Опис:

startsWith() метод об'єкту String який дозволяє визначити чи починається рядок з іншого рідка і повертає true або false. Цей метод підтримується не всіма браузерами так як додали його у ECMAScript 6.

Щоб визначити чи закінчується рядок іншим рядком використовують String.endsWith().

Приклад:

var s="Javascript мова програмування javascript"; if(s.startsWith){ alert(s.startsWith("Javascript")); //true alert(s.startsWith("javascript")); //false }else alert('Ваш браузер не підтримує метод startsWith'); var s='Ukraine Lviv'; alert( s.startsWith('Ukr') ); //true