String.length

String.length - довжина рядка (кількість символів).

Синтаксис:

str.length

Опис:

length властивість об'єкту String яка повертає кількість символів в рядку.

Для порожніх рядків властивість length повертає 0.

var s=""; alert(s.length); //0

Зверніть увагу що звернення до символа починається з нуля, тобто: перший символ з 0 позиції, останній str.length-1. Звернутися до символа в рядку можна за допомогою метода String.charAt() або [ ].

Приклад:

var s="Довідник JavaScript"; alert('кількість символів: '+s.length); //19 var s="12"; alert(s.length); //2 var len= "JavaScript".length; alert(len); var s="АБВ"; alert('останій символ: '+s[s.length-1]);