String.concat()

concat() - об'єднує два і більше рядків в один.

Синтаксис:

str.concat( string2 , string3 [, ..., stringN ])

Параметри:

string2...string N - рядки які потрібно об'єднати.

Опис:

concat() метод об'єкту String який об'єднує дві і більше рядків в один. Повертає об'єднаний рядок.

Приклад:

var s="Javascript"; x=s.concat("12"); alert(x); // "Javascript12" var s = new String("JS"); var newS = s.concat(" Javascript", " Джаваскрипт", " Яваскрипт"); alert( newS );