String.localeCompare()

String.localeCompare() - повертає число яке вказує де повинен знаходитися рядок при сортуванні: до, після чи на своєму місці.

Новий параметр locales і options дозволяє визначити мову, порядок сортування. Старі браузери ігнорують ці два параметри.

Синтаксис:

str.localeCompare( compareString[, locales [,options ]])

Параметри:

compareString - рядок (символ) з яким потрібно порівняти.

locales - не обов'язковий параметр. Рядок з мовною міткою BCB 47 або масив таких рядків.

options - необов'язковий параметр. Об'єкт з деякими або всіма з наступних властивостей:

Опис:

localeCompare() метод об'єкту String який повертає число, яке вказує повиний даний рядок знаходиться до, після або в тому ж самому місці, що й рядок, передана через параметр, при сортуванні цих рядків. Якщо даний рядок передує рядку compareString, повертає негативне число, якщо вона слід за рядком compareString, повертає позитивне значення і повертає 0, якщо рядки знаходяться на одному рівні.

Приклад:

var s="а"; x=s.localeCompare("б"); alert(x); //-1 var s="п"; x=s.localeCompare("о"); alert(x); //1 var s="в"; x=s.localeCompare("в"); alert(x); //0 var x='ä'.localeCompare('a' , 'de'); alert(x); //1