String.trimRight()

String.trimRight() - видаляє пробіли в кінці рядка.

Синтаксис:

str.trimRight()

Опис:

trimRight() метод об'єкту String який не змінює самого рядка, а повертає новий рядок в якому видалені пробіли (пробіли, табуляція, нерозривні пробіли, LF,CR) в кінці (зправа) рядка.

Цей метод відсутній у старих браузерах, але його можна замінити методом replace. Функція аналог методу trimRight() для старих бравзерів:

function trimR(s){ return s.replace(/s+$/g, ''); }

Для того щоб видалити пробіли лише в кінці (справа) або спочатку і в кінці рядка використовують String.trimLeft() або String.trim().

Приклад:

var s=" JavaScript - trimRight() "; x=s.trimRight(); alert('*'+x+'*'); //" JavaScript - trimRight()"