String.fromCharCode()

String.fromCharCode() - повертає рядок, створений з зазначених послідовності кодів Юнікод.

Синтаксис:

String.fromCharCode(n1, ..., nm);

Параметри:

n1, ..., nm - числа кодів символів Unicode UCS-2 (UTF-16, від 0 до 65535).

Опис:

fromCharCode() метод об'єкту String який повертає рядок створений з вказаними у параметрах кодів Unicode.

Оскільки метод fromCharCode() є статистичним Ви повинні його викликати як String.fromCharCode() а не метод створеного вами String.

Якщо вказаний код є більший за 65535 тоді повертається залишок з початку. Наприклад для 67535 результат буде тотожним String.fromCharCode(2000).

alert( String.fromCharCode(67535)+' == '+String.fromCharCode(1999) );

Якщо необхідно отримати рядок з кодом більше за 65535 використовуйте метод String.fromCodePoint().

Приклад:

var s= String.fromCharCode(66); //s="B" s= String.fromCharCode(74,97,118,97,83,99,114,105,112,116); //s=JavaScript alert(s); var s=String.fromCharCode(12555); alert(s); var s=String.fromCodePoint(0x501); // "\u0501" alert(s);