String.slice()

String.slice() - витягує частину рядка і повертає новий рядок.

Синтаксис:

str.slice( beginSlice [, endSlice])

Параметри:

beginSlice - Індекс, з якого починати витяг (нумерація починається з нуля). Якщо негативний, то трактується як sourceLength + beginSlice, де sourceLength - це довжина рядка (наприклад, якщо параметр beginSlice дорівнює -3, то він трактується як sourceLength - 3).

endSlice - Необов'язковий параметр. Індекс, яким закінчувати витяг (нумерація починається з нуля). Якщо опущений, slice() витягне все до кінця рядка. Якщо негативний, то трактується як sourceLength - endSlice, де sourceLength - це довжина рядка.

Опис:

slice() метод об'єкту String який витягує текст з одного рядка і повертає новий рядок. Зміни тексту в одному рядку не впливають на інший рядок. Метод slice() витягує всі символи до індексу endSlice, не включаючи сам цей індекс. Виклик str.slice(1, 4) витягне символи з другого по четвертий (символи за індексами 1, 2 і 3). Наприклад, виклик str.slice(2, -1) витягне символи з третього по другій з кінця рядка. Цей метод подібний до substr і substring

Приклад:

var s="JavaScript"; x=s.slice(1,3); //x="av" x=s.slice(1,-4); // x="avaSc" var s = new String('Довідка'); var newS= s.slice(2,5); alert(newS);