String.substring()

String.substring() - повертає новий рядок із вказаної позиції до вказаної позиції.

Синтаксис:

str.substring(indexA[, indexB])

Параметри:

indexA - позиція, з якої починати копіювати символи. Ціле число від 0 до string.length-1 (кінця рядка).

indexB - необов'язковий параметр. Позиція до якої копіювати рядок. Ціле число від 0 до string.length-1 (кінця рядка).

Опис:

substring() метод об'єкту String який копіює символи з рядка, з вказаної позиції indexA до вказаної позиції не включаючи indexB. Різниця між substr і substring: substr копіює з позиції до вкзаної кількості символів, а substring до вказаної позиції.

Приклад:

var s="JavaScript"; x=s.substring(0,4); alert(x); //"Java" var s="JavaScript"; x=s.substring(3,6); alert(x); //"aSc"