Шаблонні рядки

`` - шаблоні рядки.

Синтаксис:

var s = `текст шаблона`;

Параметри:

s - змінна які присвоюється рядок.

Опис:

`` шаблоний рядок (шаблоний літерал) який дозволяє створювати рядок за вказаним шаблоном.

Шаблоні рядки можна передавати функціям без дужок:

function test(s){ alert(s); } test`text`;

Приклад:

var s = `${5+6}`; alert( s ); //"11" var s =`поточна дата: ${Date()}`; alert( s );

Приклад виклику функуції в шаблонному рядку:

function test(){ return 'JavaScript'; } var text = `приклад функції у виразі шаблоному рядку: ${test()}`; alert( text );

Приклад порівняння рядка з шаблону і без:

//звичайний рядок var i=1; var s = 'рядок'+(i++)+'\nрядок'+(i++)+'\nрядок'+(i++); alert( s ); //шаблоний рядок var i=1; var s = `рядок${i++} рядок${i++} рядок${i++}`; alert( s ); alert( `test\u1078` );