String.search()

String.search() - виконує пошук у рядку за заданим шаблоном.

Синтаксис:

str.search([ regexp ]);

Параметри:

regexp - не обов'язковий параметр. Об'єкт регулярного виразу. Якщо буде переданий не об'єкт регулярного виразу, він буде неявно перетворений в об'єкт RegExp через виклик конструктора new RegExp (regexp).

Опис:

search() метод об'єкту String який виконує пошук у рядку за заданим шаблоном. Якщо знайдено за шаблоном пошуку search повертає позицію символу або -1 якщо не знайдено. За допомогою search шукається лише співпадіння з шаблоном, так як немає парамерту з якої позиції починати пошук як у наприклад indexOf.

Приклад:

var s="пошук у рядку"; x=s.search("ук"); //x=3

З використанням регулярного виразу RegExp. Пошук без урахування регістру:

var s="пошук у рядку"; x=s.search(/УК/i); //x=3 // або через new var r=new RegExp("УК","i"); x=s.search(r); //x=3 alert(x);

Функція пошуку кількості у тексті букв:

function wordCount(text, s){ var res=text.search(new RegExp(s,"g")); return res; } //виклик функції alert("Кількість букв 'у': "+wordCount("Пошук у рядку в JavaScript за допомогою метода match. Україна!","у"));