String.split()

split() - розбиває рядок на масив рядків шляхом розділення рядка вказаним підрядком.

Синтаксис:

str.split([ separator [, limit]])

Параметри:

separator - не обов'язковий параметр. Вказує символи або регулярний вираз. Якщо параметр дорівнює пустому рядку ("") то рядок буду перетворено в масив символів. Якщо параметр не вказано повертає масив з одним рядковим елементом.

limit - не обов'язковий параметр. Ціле число, вказує обмеження на кількість елементів масиву.

Опис:

split() метод об'єкту String який розбиває рядок на частини за вказаним роздільником і повертає новий масив з частин.

Якщо роздільник separator знайдений, він видаляється з рядка, а підрядки повертаються в масиві. Якщо роздільник опущений, масив буде містити тільки один елемент, що складається з усього рядка. Якщо роздільник є символом нового рядка, рядок str буде перетворена в масив символів.

Якщо роздільник є регулярним виразом, що містить підгрупи, то кожен раз при зіставленні з роздільником, результати (включаючи ті, що не визначені) захоплення підгрупи будуть поміщатися всередину вихідного масиву. Однак, не всі браузери підтримують цю можливість.

Приклад:

var s = "5 25 45 26 47 85"; mas = s.split(' '); alert( mas ); var s="Київ, Львів, Одеса, Харків"; x=s.split(','); //x=array("Київ"," Львів"," Одеса"," Харків"); s="text"; x=s.split(''); //x=array("t","e","x","t"); s=""; x=s.split(); //array("");