String.toLocaleUpperCase()

String.toLocaleUpperCase() - повертає значення рядка, на якому він був викликаний, перетворений у верхій регістр згідно з правилами перетворення регістра локалі.

Синтаксис:

str.toLocaleUpperCase()

Опис:

toLocaleUpperCase() метод об'єкту String який повертає значення рядка, перетворене у верхній регістр згідно з правилами перетворення регістра локалі. Метод toLocaleUpperCase() не змінює значення самого рядка.

У більшості випадків він повертає той же результат, що і метод toUpperCase(), але для деяких локалей, наприклад, турецької, в якій правила перетворення регістра відрізняються від правил за замовчуванням, прийнятих в Юнікоде, він може повернути інший результат.

Приклад:

var s="JavaScript"; x=s.toLocaleUpperCase(); alert(x); //"JAVASCRIPT"