ondurationchange

ondurationchange - змінюється тривалість відтворення.

Синтаксис:

object.ondurationchange=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія. Елемент audio або video.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

ondurationchange - подія яка виникає коли змінюється duration - тривалість відтворення аудіо або відео. З самого початку тривалість завантаження дорівнює NaN.

#ondurationchange
тест події Audio.ondurationchange

Приклад:

var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); audio.ondurationchange=function(){alert('змінено тривалість відтворення');} audio.play();
<audio id="player" src="/dani/test.mp3" controls volume="0.3">Ваш браузер не підтримує audio.</audio> document.getElementById("player").ondurationchange=function(e){alert("змінена тривалість відтворення");}; document.getElementById("player").ondurationchange=function(){alert("тривалість відтворення: "+this.duration);};