ontimeupdate

ontimeupdate - зміна часу відтворення медіа.

Синтаксис:

object.ontimeupdate = function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія. Елемент audio або video.

event - об'єкт Event який передається функції в якості параметра.

Опис:

ontimeupdate - подія яка виникає при зміні часу відтворення аудіо або відео. Це відбувається при відтворені або прокручувані.

Приклад:

var player=document.getElementById("player"); player.ontimeupdate =function(){ document.getElementById("test").innerText=this.currentTime;}; player.play();
var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); audio.ontimeupdate=function(){document.getElementById("result").innerText=this.currentTime+'/'+this.duration;} audio.play();