onratechange

onratechange - зміна швидкості відтворення.

Синтаксис:

object.onratechange=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія. Елемент аудіо обо відео.

event - об'єкт Event який передається в якості параметра функції.

Опис:

onratechange подія яка виникає коли змінено швидкість відтворення медіа.

Швидкість відтворення медіа змінюється за допомогою властивості playbackRate.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var audio=new Audio('/dani/test.ogg'); audio.onratechange=function(){alert('змінено швидкість відтворення');} audio.play(); audio.playbackRate=0.3;
var video=document.getElementById('video'); video.onratechange=function(){alert('змінено швидкість відтворення');} video.play(); video.playbackRate=0.9;