onstalled

onstalled - браузер намагається отримати медіа дані але дані не доступні.

Синтаксис:

object.onstalled = function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія. Елемент audio або video.

event - об'єкт Event який передається функції в якості параметра.

Опис:

onstalled - подія яка виникає коли браузер намагається отримати дані аудіо або відео але вони не доступні.

Приклад:

var audio=new Audio(); audio.onstalled=function(){alert('не вдалося завантажити медіа дані');} audio.src='nofile.ogg'; audio.play();
document.getElementById("player").onstalled=function(){ alert("медіа дані не доступні"); };
var video=document.getElementById("video"); video.onstalled=function(){ alert("медіа дані не доступні"); }; video.src="nofile.mp4"