Date.toLocaleString()

Date.toLocaleString() - повертає рядок з датою і часом у регіональному представлені.

Синтаксис:

dateObj.toLocaleString(locales, options);

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

locales - не обов'язковий параметр. Мітка BCP 47 або масив міток. Детальніше про опцію у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

options - не обов'язковий параметр. Об'єкт з опціями. Детальніше про опції у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

Опис:

toLocaleString() метод об'єкту Date який повертає рядок з датою і часом у регіональному представлені, тобто мовно залежна.

Не усі браузери підтримують параметри: locales і options, і опції параметрів.

Приклад:

var d=new Date(); alert(d.toLocaleString()); var d = new Date(); var options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' }; alert(d.toLocaleString('uk-UA', options)); var d=new Date('01.01.2018 14:01'); var s=d.toLocaleString('uk-UA',{day:'numeric', month:'long', year:'numeric', weekday:'long', era:'long', hour:'2-digit', minute:'2-digit', second: '2-digit'}); alert(s); // "понеділок, 1 січня 2018 нашої ери, 14:01:00"