onabort

onabort - переривання завантаження.

Синтаксис:

object.onabort=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onabort - подія яка виникає коли переривається завантаження.

Приклад:

var img= new Image(); img.onabort = function(){alert("onabort");} img.src="http://яваскрипт.укр/dani/test.jpg"; document.body.appendChild(img); window.stop(); var img= document.getElementById("images"); img.onabort = function(){alert("onabort");} img.src="http://яваскрипт.укр/dani/test.jpg"; window.stop();