ontouchmove

ontouchmove - переміщення дотику.

Синтаксис:

object.ontouchmove =function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого відбувається подія.

event - об'єкт TouchEvent який передається в якості параметру функції.

Опис:

ontouchmove - подія яка виникає при переміщені дотику по сенсорному пристрою (палець рухається по сенсорному екрану). Аналог onmousemove.

Не всі браузери підтримують.

#ontouchmove
поле для тесту події

Приклад:

Кількість точок на екрані при переміщенні дотику на сенсорі:

document.ontouchmove =function(e){ document.getElementById("res").innerHTML="кількість точок на екрані: "+e.touches.length ; for(i=0; i<e.touches.length;i++){ document.getElementById("res").innerHTML+="<p>"+(i+1)+") X="+e.touches[i].screenX+" Y="+e.touches[i].screenY+"</p>"; } } Визначення координа X, Y переміщення дотику на елементі:
<div id="res2" style="height:200px;border:1px solid red;"></div> document.getElementById("res2").ontouchmove=function(e){ var rect=this.getClientRects(); var x=e.touches[0].pageX-rect[0].left; var y=e.touches[0].pageY-rect[0].top; this.innerText='X: '+x+' Y:'+y; }