onload

onload - виконано завантаження.

Синтаксис:

object.onload=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onload - подія яка виникає коли об'єкт завантажено.

#onload
тест події window.onload

Приклад:

Завантаження веб-сторінки завершено: window.onload=function(e){ alert( 'сторінку завантажено' ); } function myLoad(){ alert("Завантаження веб-сторінки завершено. Кількість елементів: "+document.querySelectorAll("*").length); } window.addEventListener("load", myLoad); var body=document.body || document.getElementsByTagName("body")[0]; body.onload=function(){alert("завантажено веб-сторінку");} Приклад події onload у фреймі:
var f=document.createElement("iframe"); f.onload=function(){alert("фрейм завантажено");} f.src="http://яваскрипт.укр/"; document.getElementById("test").appendChild(f);
Час завантаження сторінки: var f=document.createElement("iframe"); f.onload=function(e){alert("сторінку завантажено за: "+e.timeStamp+' мілісекунд');} f.src="http://яваскрипт.укр/"; document.getElementById("test").appendChild(f); Завантаження зображення: var img=new Image(); img.onload=function(e){alert('завантажено файл '+e.target.src);}; img.src='/dani/test.png'; Завантаження даних за допомогою XMLHttpRequest: var xhr=new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET','/dani/test.txt',true); xhr.onload=function(){alert('дані завантажено:\n'+this.response);} xhr.send();