onbeforepaste

onbeforepaste - дані будуть вставлені з буферу обміну.

Синтаксис:

object.onbeforepaste =function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія.

event - об'єкт ClipboardEvent який передається в якості параметру функції.

Опис:

onbeforepaste - подія яка відбувається перед вставленню даних з буферу обміну.

Подія виникає перед подією onpaste.

Не всі браузери підтримують.

#onbeforepaste
поле для тесту події:

Приклад:

Тест:
document.getElementById("test").onbeforepaste = function(e){ alert("текст буде вставлено з буферу обміну"); } document.onbeforepaste = function(e){ alert("текст буде вставлено з буферу обміну"); }