onmousedown

onmousedown - натиснута кнопка миші.

Синтаксис:

object.onmousedown=function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт якому присвоюється подія.

event - параметр який приймає функція що представляє об'єкт MouseEvent.

Опис:

onmousedown - подія яка виникає коли натискається кнопка миші.

#onmousedown
поле для тесту події

Приклад:

test

document.getElementById("test").onmousedown=function(){ alert("натиснули кнопку миші");}