onmessage

onmessage - отримано дані з іншого вікна.

Синтаксис:

object.onmessage = function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія.

event - об'єкт MessageEvent який передається функції в якості параметра.

Опис:

onmessage - подія яка виникає коли отримано дані від іншого вікна або фрейму, які відправлені за допомогою методу postMessage().

Приклад:

var w=window.open('about:blank','test'); w.document.write("<html><body></body></html>"); w.onmessage=function(e){ document.body.innerHTML="отримані дані: "+e.data; } w.postMessage("тест onmessage, "+Date(), "*");