onlanguagechange

onlanguagechange - змінено мовний список.

Синтаксис:

object.onlanguagechange = function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається функції в якості параметра.

Опис:

onlanguagechange - подія яка виникає коли змінюється мовний список у настройках браузера. Мовний список можна отримати у властивісті navigator.languages

Приклад:

window.onlanguagechange=function(){ alert("змінено мовний список"); }