onreset

onreset - очищаються дані форми.

Синтаксис:

object.onreset=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - елемент форма.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onreset - подія яка виникає при очищені даних форм. Натиснута кнопка

<input type="reset">
у формі.

Приклад:

document.getElementById("formTest").onreset=function(e){ alert('дані форми очищено');}