onmouseover

onmouseover - наведення курсора миші.

Синтаксис:

object.onmouseover=function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт якому присвоюється подія.

event - параметр який приймає функція що представляє об'єкт MouseEvent.

Опис:

onmouseover - подія яка виникає коли наводиться курсор миші.

#onmouseover
поле для тесту події

Приклад:

test

document.getElementById("test").onmouseover=function(){ alert("наведено курсор миші");}

Змінюємо текст на жирний при наведені курсора миші на абзаци:

var p = document.getElementsByTagName("p"); for(i=0;i<p.length;i++) p[i].addEventListener("mouseover",function(e){ this.style.fontWeight="bold"; });