onpopstate

onpopstate - змінюється запис в історії браузера.

Синтаксис:

window.onpopstate = function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

window - об'єкт window для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onpopstate - подія яка відбувається коли змінюється запис в історії браузера. Це виникає коли користувач вибирає у навігації браузера "Вперед" або "Назад". А також через навігацію у JavaScript history.go(), history.back(), history.forward.

Подія onpopstate не виникає коли визиваються методи history.pushState() або history.replaceState().

Приклад:

window.onpopstate =function(e){ alert("змінено запис в історії браузера"); }