onmouseleave

onmouseleave - відведення курсору миші.

Синтаксис:

object.onmouseleave=function( event ){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

object - об'єкт якому присвоюється подія.

event - параметр який приймає функція що представляє об'єкт MouseEvent.

Опис:

onmouseleave - подія яка відбувається коли курсор миші переміщається з елемента.

Подія OnMouseLeave схожа на onmouseout подію. Відмінність полягає в тому, що OnMouseLeave подія не спливауча (не поширюється вгору по ієрархії документа).

#onmouseleave
поле для тесту події

Приклад:

test

document.getElementById("test").onmouseleave=function(){ alert("відведено курсор миші");}