Element.append()

Element.append() - вставляє елемент або текст в кінці елемента.

Синтаксис:

Element.append( app );

Параметри:

Element - об'єкт Element.

app - елемент або рядок який необхідно вставити.

Опис:

append() метод об'єкту Element який вставляє елемент або текст (рядок) у кінець списку дочірних елементів.

Якщо елемент app вже існує в документі то він видаляється і втавляється (переміщується).

Не усі браузери підтримують.

Для підтримки усіх браузерів викорисовуйте метод Element.appendChild.

Приклад:

#test

var newEl = document.createElement("p"); newEl.innerText="*** JavaScript ***"; newEl.style.color="#0aedff"; var el= document.getElementById("test"); if(el.append){ el.append(newEl); el.append("### text ###"); }else alert('Ваш браузер не підтримує метод append()');

Перевіряємо чи підтримує браузер метод append(), якщо ні то використовуємо appendChild():

var p=document.createElement('p'); p.innerHTML='тест'; var el=document.getElementById('test'); if(el.append) el.append(p); else el.appendChild(p); if(document.getElementById("test").append){ document.getElementById("test").append(document.getElementsByTagName("p")[0]); }else alert('Ваш браузер не підтримує append()'); var el = document.createElement("p"); el.innerText="*** JavaScript ***"; el.style.color="red"; if(document.body.append) document.body.append(el); else alert('Ваш браузер не підтримує append()'); if(document.body.append) document.body.append("### text ###"); else alert('Ваш браузер не підтримує append()');