Element.selectionStart

Element.selectionStart - повертає/задає позицію початку виділення у текстовому полі

Синтаксис:

Element.selectionStart;

Параметри:

Element - елемент textarea або input.

Опис:

selectionStart властивість об'єкту Element (елементів textarea і input) яка повертає або задає число що представляє позицію початку виділення.

Для отримання кінцевої позиції виділення використовуйте властивість selectionEnd.

Якщо виділення немає власивість рівна позиції каретки а також рівна selectionEnd.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var el=document.getElementById("test"); if(el.selectionStart!=undefined) alert(el.selectionStart); else alert('Ваш браузер не підтримує властивість selectionStart');

Вставляємо текст в позицію каретки елемента textarea:

function insertText(id, text){ var el=document.getElementById(id); if(el.selectionStart!=undefined){ el.focus(); //зберігаємо позицію каретки var poz=el.selectionStart; //вставляємо текст : текст до каретки + текст вставки + текст після каретки курсору el.value = el.value.substring(0, el.selectionStart) + text + el.value.substring(el.selectionEnd, el.value.length); //відновлюємо позицію каретки el.selectionStart=poz+text.length; el.selectionEnd=el.selectionStart; }else el.value+=text; } //виклик функції insertText('test','JavaScript');