Element.innerText

Element.innerText - внутрішній текст елемента.

Синтаксис:

Element.innerText;

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

innerText властивість об'єкту Element яка задає/повертає внутрішній текст елеметну.

Не всі елементи підтримують.

Приклад:

innerText

var el = document.getElementById("test"); alert( el.innerText); alert(document.getElementById("boo").innerHTML); // <p id="test">innerText</p> var el = document.getElementById("test").innerText="JavaScript"; //<p id="test">JavaScript</p> alert(document.getElementById("boo").innerHTML);