Element.getElementsByClassName()

Element.getElementsByClassName() - дочірні елементи за вказаним класом.

Синтаксис:

elms = Element.getElementsByClassName(nameClas);

Параметри:

elms - зміна яка отримує масив елементів.

Element - об'єкт Element.

nameClas - назва класу.

Опис:

getElementsByClassName() метод об'єкту Element який повертає масив дочірних елементів за вказаним класом.

Цей метод аналогічний методу Document.getElementsByClassName() єдина відміність що Element.getElementsByClassName() шукає в дочірних елементах, а не в цілому документі.

Приклад:

тест

var el= document.getElementById("test").getElementsByClassName("testClas"); alert(el[0].innerText);