Element.setAttribute()

Element.setAttribute() - задає атрибут елементу.

Синтаксис:

Element.setAttribute( name, value );

Параметри:

Element - об'єкт Element.

name - рядок який містить назву атрибуту.

value - рядок який містить значення атрибуту

Опис:

setAttribute() метод об'єкту Element який задає атрибут елементу.

Приклад:

#test

var el = document.getElementById("test"); el.setAttribute("title", "тест"); document.getElementById("test").setAttribute("style", "border: 1px solid red;");

Задаємо атрибут title для всіх елементів P:

var el = document.getElementsByTagName("p"); for(i=0; i<el.length;i++) el[i].setAttribute("title", "абзац #"+(i+1));

Задаємо вирівнювання тексту по правій стороні для всіх елементів P:

var el = document.getElementsByTagName("p"); for(i=0; i<el.length;i++) el[i].setAttribute("align", "right");

Задаємо атрибут користувача:

var el = document.getElementById("test"); el.setAttribute("data-h", "тест"); alert( el.getAttribute("data-h") );