Element.classList.add()

Element.classList.add() - додає клас до елементу.

Синтаксис:

Element.classList.add(class1[, class2 [, ..., ]classN]]]);

Параметри:

Element - об'єкт Element.

classList - властивість Element.classList.

class1, class2, ..., classN - рядок який містить назву класу, який необхідно додати.

Опис:

add() метод об'єкту DOMTokenList що представляє властивість Element.classList який додає назву клас у елемент. Тобто додає клас у атрибут class елементу.

Якщо така назва класу вже існує тоді не додається.

Приклад:

var el = document.getElementById("test"); el.classList.add("class1", "class2", "class3", "class4"); alert( el.classList );

Так само можна додати клас до елементу за допомогою властивості Element.className:

var el = document.getElementById("test"); el.className=el.className+" topFi"; alert( el.classList );