Element.cloneNode()

Element.cloneNode() - копіює елемент.

Синтаксис:

Element.cloneNode( deep );

Параметри:

Element - об'єкт Element.

deep - не обов'язково вказувати. Логічне значення true - копіювати дочірні елементи також, або false - не копіювати дочірні елементи.

Опис:

cloneNode() метод об'єкту Element який повертає копію елемента.

Копіюються усі атрибути і їх значення. При цьому не копіюються події додані за допомогою метода addEventListener() і призначені через властивість елемента: Element.подія=function; .

Приклад:

#test JavaScript

var el = document.getElementById("test").cloneNode(); alert( el ); var el=document.getElementById("test").cloneNode(true); alert( el.outerHTML ); var el = document.getElementById("test").cloneNode(false); alert( el.outerHTML );

Робимо дублікат елемента і вставляє у документ:

var el=document.getElementById("test").cloneNode(true); document.body.appendChild( el );