Element.previousSibling

Element.previousSibling - попередній вузол у батьківському списку.

Синтаксис:

Element.previousSibling;

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

previousSibling властивість об'єкту Element яка повертає Node що є безпосередньо перед вказаним в списку дітей свого батька, або null якщо зазначений елемент є першим в списку.

Приклад:

var el = document.getElementById("li1"); alert( el.previousSibling ); //null var el = document.getElementById("li2"); alert( el.previousSibling.id );