Element.classList

Element.classList - назви класу (ів), додавати, видаляти класи елемента.

Синтаксис:

Element.classList

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

classList властивість об'єкта Element яка повертає об'єкт DOMTokenList який містить властивості і методи для роботи з атрибутом class у елементі. Дозволяє отримати назву класу (ів), додавати, видаляти класи елемента.

<p  class="test">Приклад атрибуту  class.</p>

Також для отримання атрибуту class є властивість Element.className

Приклад:

var el= document.getElementById("test"); el.classList.add("test", "top", "warning"); el.classList.remove("top"); alert( el.classList );