Element.getElementsByTagName()

Element.getElementsByTagName() - дочірні елементи за вказаною назвою елементом.

Синтаксис:

elms = Element.getElementsByTagName(name);

Параметри:

elms - зміна яка отримує масив елементів.

Element - об'єкт Element.

name - назва елементу.

Опис:

Element.getElementsByTagName() метод об'єкту Element який повертає масив дочірних елементів за вказаною назвою елементу (тегу).

Цей метод аналогічний методу Document.getElementsByTagName() єдина відміність що Element.getElementsByTagName() шукає в дочірних елементах, а не в цілому документі.

Приклад:

тест

var el= document.getElementById("test").getElementsByTagName("b"); alert(el[0].innerText);