Element.lastChild

Element.lastChild - останній дочірний вузол.

Синтаксис:

Element.lastChild;

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

lastChild властивість об'єкту Element яка повертає останній дочірний вузол або null якщо елемент не має дочірних вузлів.

Приклад:

вузли дочірні: другий третій

var node=document.getElementById("test").lastChild; alert( node );