Element.lastElementChild

Element.lastElementChild - останній дочірний елемент.

Синтаксис:

Element.lastElementChild;

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

lastElementChild властивість об'єкту Element яка повертає останній дочірний елемент або null якщо елемент не має дочірних елементів.

Приклад:

елементи дочірні: перший другий третій

var el=document.getElementById("test").lastElementChild; alert( el.innerText );

lastElementChild є аналогом children[Element.children.length-1]:

var el=document.getElementById("test"); alert( el.lastElementChild === el.children[ el.children.length-1 ] );