Element.compareDocumentPosition()

Element.compareDocumentPosition() - розташування двох елементів.

Синтаксис:

Element.compareDocumentPosition( comEl );

Параметри:

Element - об'єкт Element.

comEl - елемент який необхідно перевірити.

Опис:

compareDocumentPosition() метод об'єкту Element який порівнює два елементи і повертає ціле число, яке описує, де вони розташовані в документі.

Також може повертатися сума значень. Наприклад 20 - це є 16 і 4.

Приклад:

#test
    #ul1
  • #li1
  • #li2
var el1=document.getElementById("li1"); var el2=document.getElementById("li2"); var d = el1.compareDocumentPosition( el2 ); alert(d); //4 var d = document.getElementById("li2").compareDocumentPosition( document.getElementById("li1") ); alert(d); //2 var d = document.getElementById("test").compareDocumentPosition( document.getElementById("ul1") ); alert(d); //20 var d = document.getElementById("li2").compareDocumentPosition( document.getElementById("test") ); alert(d); //10