Element.hasChildNodes()

Element.hasChildNodes() - чи має елемент дочірні елементи.

Синтаксис:

Element.hasChildNodes();

Параметри:

Element - об'єкт Element.

Опис:

hasChildNodes() метод об'єкту Element який повертає true або false, що визначає чи має елемент дочірні елементи.

Приклад:

#test

var b = document.getElementById("test").hasChildNodes() ; alert(b); //false alert( document.body.hasChildNodes() );