<acronym>

<acronym> - вказує що символи є акронімом.

Синтаксис:

<acronym title="Розшифровування акронімом">...</acronym>

Параметри:

title - атрибут title в якому вказується опис акроніму.

Опис:

<acronym> HTML тег який вказує що послідовність символів є акронім і розшифровує скорочення у вигляді підказки за допомогою атрибуту title.

HTML5 vs HTML4

<acronym> не підтримується у специфікації HTML5. Тому рекомендовано використовувати тег <abbr>.

Тег <acronym> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

HTML <acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>