<link>

<link> - зв'язок з іншим ресурсом.

Синтаксис:

<head> <link rel="value" href="URL"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

value - тип зв'язку з іншим документом.

href - тег href.

URL - URL завантаження

Опис:

<link> (анг. link - посилання) HTML тег який встановлює відношення з іншим документом/ресурсом.

Тег <link> викортстовується для підключення шрифтів, стилів CSS, фавіконки.

Атрибути елемента link:
crossorigin чи використовувати CORS при завантаженні
hrefURL адреса зовнішнього ресурсу
hreflangмова ресурсу за посиланням
mediaдо якого медіа пристрою оптимізоване посилання
referrerpolicyяку інформацію про реферера відправити на запит до сервера
relзв’язок між поточним документом і пов’язаним документом/ресурсом
typeMIME тип ресурсу за посиланням
asтип контенту

Тег <link> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

Приклад підключення CSS таблиці стилів: <head>   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles.css"> </head> Приклад підключення фавіконки веб-сторінки: <head>   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/_css/favicon.ico"> </head> Попереднє заванатаження шрифту: <head> <link rel="preload" href="font/webfont.woff2" as="font" type="font/woff2"> </head>